रविवार दि. ३ नोव्हेंबर २०१९ रोजी के. के. वाघ विद्याभवन भाऊसाहेबनगर येथे माजी विद्यार्थी मेळाव्याच्या नाव नोंदणी साठी लिंकवर क्लिक करा. Click Here

Result at Glance

S.S.C.

Year

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

Appeared for Exam.

197

212

187

194

180

Pass

189

187

182

184

150

% of Result

95.93

88.20

97.32

94.84

83.33

H.S.C. Arts

Year

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

Appeared for Exam.

46

51

51

57

57

Pass

43

42

46

48

52

% of Result

93.47

82.35

90.19

84.21

91.22

H.S.C. Science 

Year

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

Appeared for Exam.

138

103

100

106

110

Pass

138

101

100

105

110

% of Result

86.90

100

98.05

100

100

H.S.C. Vocational

Year

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

Appeared for Exam.

48

39

47

48

47

Pass

41

34

39

20

27

% of Result

85.41

87.17

82.97

41.66

57.44