Hurry Up For Admission! Admissions are Open for June 2020...

Merit List

S.S.C. Board Pune / Nashik

Sr.No.

Merit No

Name of Students

Marks

Year

Board

1

9

Mr. Sarode S. V.

92.43%

1993

Pune

2

25

Ms. Patil S. V.

90.14%

1993

Pune

3

37

Mr. Mahajan A. M.

88.43%

1993

Pune

4

48

Mr. Patil S. Z.

86.86%

1993

Pune

5

50

Mr. Deshpande C. C.

86.57%

1993

Pune

7

20

Mr. Bhavar A. N.

86.80

1997

Nashik

6

Highst in Math.

Mr. Salunkhe S. V.

99/100

2009

Nashik

8

Highest In So.Sci

Ms. Sonali V. P.

99/100

2011

Nashik

K. K. Wagh Vidyabhavan SSC Year-2018-19

Sr.No.

Merit No

Name of Students

Marks

Persentage

1

1

Mr. Patil Om Dilip

433/500

86.60

2

2

Mr. Shinde Shrikant Subhashrao

421/500

84.20

3

3

Mr. Bahiram Ketan Sahebrao

415/500

83.60

4

4

Mr. Pawar Yogesh Kashinath

412/500

82.80

5

5

Mr. Shirsat Aniket Ravindra

411/500

82.20

K. K. Wagh Vidyabhavan HSC Science Year-2018-19

Sr.No.

Merit No

Name of Students

Marks

Persentage

1

1

Mr Ranade Kunal Maruti

515/650

79.23

2

2

Ms. Niphade Rutuja Subhas

490/650

75.38

3

3

Ms. Gurgude Suwarna Balasaheb

484/650

74.46

4

4

Mr. Bhandare Rushikesh Vikas

483/650

74.31

5

5

Ms. More Shardha Manoj

482/650

74.15

K. K. Wagh Vidyabhavan HSC Arts Year-2018-19

Sr.No.

Merit No

Name of Students

Marks

Persentage

1

1

Ms. Bhandare Samiksha Dilip

545/650

83.84

2

2

Mr. Bahikar Rutik balasaheb

517/650

79.53

3

3

Ms. Jadhav Kanchan Madhukar

478/650

73.53

4

4

Ms. Zalte Shital Madhukar

472/650

72.61

5

5

Ms. Fatangade Gaytri Bhausaheb

468/650

72.00

K. K. Wagh Vidyabhavan HSC Vocational Year-2018-19

Sr.No.

Merit No

Name of Students

Marks

Persentage

1

1

Mr. Aher Yogesh Balasaheb

476/650

73.23

2

2

Mr. Dangale Budhabhushan Hanumant

452/650

69.53

3

3

Mr. Gaikwad Samir Ratan

452/650

69.53

4

4

Mr. Khandekar Subham Nana/p>

449/650

69.07

5

5

Mr. Surwade Sanket Navnath

448/650

68.92